Coronavirus

Onder “Publicaties” vind je het protocol en de hygiënemaatregelen, die in het kader van de uitbraak van het coronavirus door ons zijn opgesteld.

Een aantal vragen met betrekking tot het coronavirus worden ons veelvuldig gesteld. Daarom beantwoorden we ze hier.

Gebruik (wegwerp)handschoenen.
Het RIVM adviseert alleen handschoenen te gebruiken als de handen in contact kunnen komen met lichaamsvocht, zoals bloed, urine, ontlasting en neusvocht. Als dit niet het geval is, volstaat zorgvuldig handen wassen. Mocht de medewerker het prettig vinden om te werken met huishoud- of wegwerphandschoenen, dan is dit uiteraard toegestaan.

Mondkapje
Gebruik hiervan is voor onze medewerkers niet zinvol. Alleen medisch personeel werkt met professionele maskers. Mondkapjes helpen alleen als ze op de juiste wijze worden aangebracht en regelmatig worden vervangen. De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen een virus, zoals corona. Het dragen hiervan is eerder ziekmakend.

Beschermende kleding
Omdat er geen sprake is van fysiek contact tussen u en onze medewerker, is het gebruik van beschermende kleding, zoals een schort, niet zinvol. Wel vragen we onze medewerker om dagelijks schone kleding aan te trekken.

Desinfecterende handgel
Deze gel verwijdert geen vuil, maar desinfecteert alleen de handen. Het gebruik hiervan heeft dus geen toegevoegde waarde.

Coronavirus

Het coronavirus houdt mensen wereldwijd bezig en dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers en cliënten van Pittig. Onze medewerkers werken volgens een speciaal protocol om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Alle cliënten zijn geïnformeerd via een brief. Bij het treffen van maatregelen volgen wij steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Iedereen kan voor de meest actuele informatie de website van RIVM of GGD raadplegen. Ook is er een landelijk informatienummer, dat je kunt bellen met vragen over het coronavirus en de gevolgen daarvan. Tel: 0800 – 1351 (tot 20.00 uur).

Cliënten zijn veelal afhankelijk van onze zorgverlening. Sommigen bellen uit bezorgdheid voor hun gezondheid de zorgverlening af. Het is echter in het belang van de cliënt, dat er sprake is van een gezonde (hygiënische) leefomgeving om welk virus dan ook buiten de deur te houden. Onze medewerkers nemen extra hygiëne-maatregelen en zetten alle zeilen bij om voor onze cliënten deze gezonde leefomgeving te realiseren.

Kwaliteitscertificaat behaald!

Pittig is door TÜV Rheinland Nederland getoetst en heeft het certificaat volgens de ISO 9001:2015 norm toegekend gekregen. Wij zijn ervan overtuigd, dat mensen hun eigen keuzes moeten kunnen maken. Met dit als uitgangspunt in denken en doen wordt kwalitatief goede zorg geleverd. Door het behalen van het certificaat is dit nu aangetoond.

Pittig gaat naar Texel, Den Helder en Schagen

Vanaf 1 januari 2019 kunnen mensen uit Schagen, Den Helder en Texel ook bij ons terecht voor persoonlijke ondersteuning. Nu nog niet, maar in de toekomst gaat daar de huishoudelijke ondersteuning bijkomen. Tineke Stiehl-Timmer wordt de Texelse zorgcoördinator en is vanaf januari het aanspreekpunt voor mensen van het eiland. Voor de mensen in de gemeenten Den Helder en Schagen komt er ook een zorgcoördinator bij en wel in de persoon van Regina de Vries.

Werkgebied uitgebreid

Mensen, die wonen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer of Waterland kunnen sinds kort ook bij Pittig terecht voor persoonlijke en/of huishoudelijke ondersteuning.

Het gehele werkgebied bestaat nu uit 19 gemeenten. In Koggenland, Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest is het al langere tijd mogelijk om een beroep te doen op Pittig.

Ieder mens heeft een groep nodig

In Rotterdam staat verpleeghuis Akropolis van Humanitas als onderdeel van een levensloopbestendig woonzorgcomplex. Hier wordt gewerkt volgens de Ja cultuur, waarbij het geluk van de bewoners voorop staat en men comfortabel en gezellig kan wonen. Een delegatie van medewerkers van Pittig sprak hier af met prof. Dr. Hans Becker. Enthousiast vertelt hij hoe zijn visie, waarvan geluk het belangrijkste ingrediënt is, hier gestalte krijgt.

De Ja cultuur gaat uit van een positieve benadering van iedere vraag, die een bewoner of iemand uit diens omgeving stelt. Iemand, die niet meer in staat is een dierentuin te bezoeken maar dat wel graag zou willen, kan bijvoorbeeld blij gemaakt worden door met elkaar naar een alternatief te zoeken. En zo liep een kameel het huis binnen en zorgde voor de nodige hilariteit. Wat we van tevoren niet bedacht hadden is, dat een kameel nogal veel urine produceert. We moesten dus flink de handen uit de mouwen steken om alles weer schoon te krijgen. Dat bijkomende risico nemen we voor lief, want hiermee draag je niet alleen bij aan het geluk van deze cliënt maar ook van de mensen om hem heen.

Onze visie op zorg kent overeenkomsten met de visie van Hans Becker. Wij vroegen hem daarom hoe de Ja cultuur toegepast zou kunnen worden door Pittig. Wij komen immers bij de mensen thuis. Hans geeft aan, dat eenzaamheid bijna niet te vermijden is voor ouderen, die zelfstandig wonen. Veel valt weg in de loop van een mensenleven: familieleden, vrienden, de voetbalclub. Ieder mens heeft een groep nodig waar hij of zij deel van uitmaakt. Daarom is er in Akropolis bijvoorbeeld een echt restaurant met lekker eten, omdat dineren nu eenmaal een sociaal gebeuren is. Of kan men er zelf kunst maken door bijvoorbeeld te schilderen.

(Weer) onderdeel uitmaken van een groep is zowel voor mensen binnen een woonvoorziening als voor mensen, die zelfstandig wonen, belangrijk. Ook in de thuissituatie kan iemand bijvoorbeeld creatief bezig zijn samen met anderen. Voor iemand anders is dat samen eten, biljarten, darten of zingen. De Ja cultuur kan ook betekenen dat je kaders aangeeft. Zolang je maar positief begint en iedereen erbij betrekt om creatief mee te denken. De cliënt heeft en houdt zo de regie over diens eigen leven.

Hans Becker (74) is inmiddels zelf met pensioen, maar stil zitten doet hij niet. Hij is van plan een résidence te openen in Rozenburg bij Rotterdam. Hier wordt momenteel een voormalig bejaardenhuis voor verbouwd. De nieuwe bewoners van de 40 kamers zullen hier kunnen genieten van veel kunst, een restaurant, een muziekstudio en een herinneringsmuseum vol spullen van vroeger. We zijn van harte uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen als het klaar is om samen met Hans Becker meer ervaringen uit te wisselen rondom zijn en onze visie.