Professionals

Ambulant begeleider

Onze ambulante begeleiders hebben ervaring met zowel eenvoudige als complexe problematiek. Het zijn professionals, die niet redeneren vanuit de beperkingen, maar vanuit de mogelijkheden van onze cliënt, de mantelzorger(s) en het sociale netwerk.

Elke ambulante begeleider werkt bij ons onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent bereid om, indien er sprake is van praktische ondersteuning, huishoudelijke werkzaamheden samen met de cliënt uit te voeren.
  • Je beschikt over specialistische kennis betreffende één of meerdere doelgroepen.
  • Je kunt samenwerken met andere professionals.
  • Je bent in staat specialistische kennis aan andere professionals en de informele zorg over te dragen.
  • Je hebt kennis van de sociale kaart binnen de eigen expertise.
  • Je bent bereid om deel te nemen aan relevante voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Je bent bereid deel te nemen aan diverse overlegvormen.

Huishoudelijk ondersteuner

Als huishoudelijk ondersteuner help je mensen, die om wat voor reden dan ook zelf geen huishoudelijke taken (meer) kunnen uitvoeren. Samen met jou wordt voor onze cliënt en diens sociale omgeving een schoon en leefbaar thuis gerealiseerd. Dat kan door middel van het puur vervullen van huishoudelijke taken, maar ook door de cliënt praktisch te ondersteunen bij de organisatie van het huishouden.