Ontstaan Pittig

Het veranderende beleid van de overheid heeft als doel mensen langer thuis te laten wonen.
Het management van Pittig is door haar recente werkzaamheden, namelijk het extern auditen en adviseren van zorg- en welzijn organisaties, tot de ontdekking gekomen dat door dit nieuwe beleid er soms hiaten vallen in de zorg- en hulpverlening.

Er werd daarom besloten zelf een organisatie in het leven te roepen om de hiaten op te vullen en mensen te helpen daadwerkelijk op eigen benen te staan.