Geen categorie

Coronavirus

Onder “Publicaties” vind je het protocol en de hygiënemaatregelen, die in het kader van de uitbraak van het coronavirus door ons zijn opgesteld.

Een aantal vragen met betrekking tot het coronavirus worden ons veelvuldig gesteld. Daarom beantwoorden we ze hier.

Gebruik (wegwerp)handschoenen.
Het RIVM adviseert alleen handschoenen te gebruiken als de handen in contact kunnen komen met lichaamsvocht, zoals bloed, urine, ontlasting en neusvocht. Als dit niet het geval is, volstaat zorgvuldig handen wassen. Mocht de medewerker het prettig vinden om te werken met huishoud- of wegwerphandschoenen, dan is dit uiteraard toegestaan.

Mondkapje
Gebruik hiervan is voor onze medewerkers niet zinvol. Alleen medisch personeel werkt met professionele maskers. Mondkapjes helpen alleen als ze op de juiste wijze worden aangebracht en regelmatig worden vervangen. De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen een virus, zoals corona. Het dragen hiervan is eerder ziekmakend.

Beschermende kleding
Omdat er geen sprake is van fysiek contact tussen u en onze medewerker, is het gebruik van beschermende kleding, zoals een schort, niet zinvol. Wel vragen we onze medewerker om dagelijks schone kleding aan te trekken.

Desinfecterende handgel
Deze gel verwijdert geen vuil, maar desinfecteert alleen de handen. Het gebruik hiervan heeft dus geen toegevoegde waarde.

Coronavirus

Het coronavirus houdt mensen wereldwijd bezig en dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers en cliënten van Pittig. Onze medewerkers werken volgens een speciaal protocol om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Alle cliënten zijn geïnformeerd via een brief. Bij het treffen van maatregelen volgen wij steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Iedereen kan voor de meest actuele informatie de website van RIVM of GGD raadplegen. Ook is er een landelijk informatienummer, dat je kunt bellen met vragen over het coronavirus en de gevolgen daarvan. Tel: 0800 – 1351 (tot 20.00 uur).

Cliënten zijn veelal afhankelijk van onze zorgverlening. Sommigen bellen uit bezorgdheid voor hun gezondheid de zorgverlening af. Het is echter in het belang van de cliënt, dat er sprake is van een gezonde (hygiënische) leefomgeving om welk virus dan ook buiten de deur te houden. Onze medewerkers nemen extra hygiëne-maatregelen en zetten alle zeilen bij om voor onze cliënten deze gezonde leefomgeving te realiseren.

Kwaliteitscertificaat behaald!

Pittig is door TÜV Rheinland Nederland getoetst en heeft het certificaat volgens de ISO 9001:2015 norm toegekend gekregen. Wij zijn ervan overtuigd, dat mensen hun eigen keuzes moeten kunnen maken. Met dit als uitgangspunt in denken en doen wordt kwalitatief goede zorg geleverd. Door het behalen van het certificaat is dit nu aangetoond.