Ieder mens heeft een groep nodig

In Rotterdam staat verpleeghuis Akropolis van Humanitas als onderdeel van een levensloopbestendig woonzorgcomplex. Hier wordt gewerkt volgens de Ja cultuur, waarbij het geluk van de bewoners voorop staat en men comfortabel en gezellig kan wonen. Een delegatie van medewerkers van Pittig sprak hier af met prof. Dr. Hans Becker. Enthousiast vertelt hij hoe zijn visie, waarvan geluk het belangrijkste ingrediënt is, hier gestalte krijgt.

De Ja cultuur gaat uit van een positieve benadering van iedere vraag, die een bewoner of iemand uit diens omgeving stelt. Iemand, die niet meer in staat is een dierentuin te bezoeken maar dat wel graag zou willen, kan bijvoorbeeld blij gemaakt worden door met elkaar naar een alternatief te zoeken. En zo liep een kameel het huis binnen en zorgde voor de nodige hilariteit. Wat we van tevoren niet bedacht hadden is, dat een kameel nogal veel urine produceert. We moesten dus flink de handen uit de mouwen steken om alles weer schoon te krijgen. Dat bijkomende risico nemen we voor lief, want hiermee draag je niet alleen bij aan het geluk van deze cliënt maar ook van de mensen om hem heen.

Onze visie op zorg kent overeenkomsten met de visie van Hans Becker. Wij vroegen hem daarom hoe de Ja cultuur toegepast zou kunnen worden door Pittig. Wij komen immers bij de mensen thuis. Hans geeft aan, dat eenzaamheid bijna niet te vermijden is voor ouderen, die zelfstandig wonen. Veel valt weg in de loop van een mensenleven: familieleden, vrienden, de voetbalclub. Ieder mens heeft een groep nodig waar hij of zij deel van uitmaakt. Daarom is er in Akropolis bijvoorbeeld een echt restaurant met lekker eten, omdat dineren nu eenmaal een sociaal gebeuren is. Of kan men er zelf kunst maken door bijvoorbeeld te schilderen.

(Weer) onderdeel uitmaken van een groep is zowel voor mensen binnen een woonvoorziening als voor mensen, die zelfstandig wonen, belangrijk. Ook in de thuissituatie kan iemand bijvoorbeeld creatief bezig zijn samen met anderen. Voor iemand anders is dat samen eten, biljarten, darten of zingen. De Ja cultuur kan ook betekenen dat je kaders aangeeft. Zolang je maar positief begint en iedereen erbij betrekt om creatief mee te denken. De cliënt heeft en houdt zo de regie over diens eigen leven.

Hans Becker (74) is inmiddels zelf met pensioen, maar stil zitten doet hij niet. Hij is van plan een résidence te openen in Rozenburg bij Rotterdam. Hier wordt momenteel een voormalig bejaardenhuis voor verbouwd. De nieuwe bewoners van de 40 kamers zullen hier kunnen genieten van veel kunst, een restaurant, een muziekstudio en een herinneringsmuseum vol spullen van vroeger. We zijn van harte uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen als het klaar is om samen met Hans Becker meer ervaringen uit te wisselen rondom zijn en onze visie.