Samen regelen

Pittig kan je helpen bij het regelen van voor jou passende zorg en ondersteuning. Dit doen we door samen met jou de zorgvraag overzichtelijk te maken. We geven je heldere informatie en een gedegen advies. Daarmee kun je je eigen keuzes maken als het gaat om de voor jou juiste zorg en de juiste zorgverlener.

Deze ondersteuning wordt vergoed door de gemeente vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en wordt ook wel “cliëntondersteuning” genoemd.

Ook kunnen we je helpen bij (juridische) geschillen, klachten, bezwaar en beroep als het om zorg gaat. Dit wordt eveneens vergoed vanuit de WMO.