Individuele ondersteuning

Als je door welke oorzaak dan ook de grip op het leven bent kwijtgeraakt, is het fijn te ontdekken hoe je je leven weer in kunt richten zoals jij dat graag wilt. Pittig kan je daarbij helpen. We ondersteunen je om structuur in het dagelijks leven te brengen.

De mensen in je naaste omgeving, zoals familie, vrienden en andere hulpverleners, maken deel uit van jouw leven. Hoe zij een rol kunnen spelen bij het oplossen van problemen, ontdekken we samen. Want samen sta je sterker. Jouw mogelijkheden en die van de mensen om je heen zetten we daarbij op de eerste plaats.

We helpen je bij het structureren en geven praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld:

 • Alledaagse activiteiten
 • Het organiseren en uitvoeren van het huishouden
 • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • Het versterken van je zelfbeeld
 • Omgaan met gevoelens van machteloosheid of wantrouwen
 • Het vergroten van de toegang tot hulpbronnen
 • Het op orde brengen van de administratie, zodat rekeningen op tijd betaald worden
 • De opvoeding van de kinderen
 • Vinden van een baan of hobby die bij je past
 • Samen regelen van voor jou passende zorg door middel van heldere informatie en advies
 • Afhandelen van geschillen, klachten, bezwaar en beroep als het om zorg gaat